કૃષ્ણ કનૈયા મારી આંખોના તારા

કૃષ્ણ કનૈયા મારી આંખોના તારા

સત્સંગમાં વહેલેરા પધારજો રે

મથુરામાં  જનમ્યાને ગોકુળમાં ઉછર્યા

દ્વારકાના રણછોડ વહેલા આવજો રે

દેવકીના જનમ્યાને જશોદાના જાયા

નંદના દુલારા વહેલા આવજો રે

અક્રૂરના ભત્રીજને કંસના ભાણેજ

બળભદ્રના વીરા વહેલા આવજો રે

સુભદ્રાના વીરાને અર્જુનના સાળા

રાધાના પ્યારા વહેલા આવજો રે

મધદરિયે નાવ મારી ડુબવાને લાગે

બાવડું પકડવા વહેલા આવ્જો રે

કૃષ્ણ કનૈયા મારી આંખોના તારા

સત્સંગમાં વહેલેરા પધારજો રે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: