Archive for ઓગસ્ટ 2008

હું બંસરી તમારી

ઓગસ્ટ 12, 2008

હું બંસરી તમારી તમે શ્યામ બની આવો

શ્યામ બની આવો ઘનશ્યામ બની આવો…હું બંસરી તમારી Read the rest of this entry »

સમય મારો સાધજે વ્હાલા

ઓગસ્ટ 1, 2008

સમય મારો સાધજે વ્હાલા કરું હું તો કાલાવાલા

અંત સમય મારો આવશે ત્યારે નહીં રહે દેહનું ભાન

એવે સમય મુખે તુલસી દેજો દેજો યમુના પાન……સમય મારો Read the rest of this entry »