શંભુ ચરણે પડી

શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘાડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો

દયા કરી દર્શન શિવજી દર્શન આપો

તમે ભક્તોનાં દુખ હરનારા શુભ સહુનું સદા કરનારા

હું તો મંદ મતિ તારી અકળ ગતિ કષ્ટ કાપો….દયા કરી

અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી સંગે રાખો સદા ભૂતટોળી

ભાલે તિલક કર્યં કંઠે વિષ ધર્યું અમૃત આપો……દયા કરી

નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ વદે છે મારું દિલડું ત્યાં જાવા ચહે છે

સારા જગમાં છે તું વસું તારામાં હું શક્તિ  આપો….દયા કરી

હું તો એકલપંથ પ્રવાસી છતાં આતમ કેમ ઉદાસી

થાક્યો મથી રે મથી કારણ જડતું નથી સમજણ આપો….દયા કરી

આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું આખી સૃષ્ટિને શિવરૂપ દેખું

મારા મનમાં વસો આવી હૈયે હસો શાંતિ સ્થાપો….દયા કરી

ભોળા મહાદેવ ભવ્દુખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો

ટાળો માન મદ ગાળો ગર્વ સદા ભક્તિ આપો…દયા કરી

કંઠે લટકે છે રુદ્રાક્ષની માળા કંઠે લટકે છે ભોરીંગ કાળા

તમે ઉમિયાપતિ અમને આપો મતિ કષ્ટ કાપો….દયા કરી

શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘાડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો

દયા કરી દર્શન શિવજી દર્શન આપો

Advertisements

2 Comments »

  1. 2
    chetu Says:

    ખૂબ સરસ .. મારુ પ્રિય ભજન .. આભાર ..આંટી..!!


RSS Feed for this entry

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: