પરોઢિયે પંખી જાગીને

પરોઢિયે પંખી જાગીને, ગાતાં મીઠાં તારાં ગાન,
પરોઢિયે મંદિર મસ્જિદમાં, ધરતા લોકો તારું ધ્યાન.


હરતાં ફરતાં કે નિંદરમાં, રાતે દિવસે સાંજ સવાર,
તારો અમને સાથ સદાયે, તું છે સૌનો રક્ષ્ણહાર.
તું ધરતીમાં, તું છે નભમાં, સાગર મહીં વસે છે તું,
ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે, ફૂલો માંહી હસે છે તું.
દેવ, બનાવી દુનિયા છે તેં, તારો છે સૌને આધાર,
તું છે સૌનો, સૌ તારાં છે, નમીએ તુજને વારંવાર.

Advertisements

1 Comment »

 1. Again to your Blog & enjoyed this Prarthna !
  You say notify me with an Email…BUT I do not know your NAME..& I do not know your Email address..How am to notify you ?
  And, where are you ? I see the Posts of 2008..what about NEW ones for 2009 ?
  And, I invite you again to my Blog Chandrapukar. PLEASE do visit & post your Comment , so I can know you better,
  Dr. Chandravadan Mistry ( Chandrapukar )
  http://www.chandrapukar,wordpress.com


RSS Feed for this entry

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: