પિતા,અમે તુજ બાળકો

પિતા,અમે તુજ બાળકો, ચલાવ ઝાલી હાથઃ

 

કર જોડી સૌ માંગીએ, નિત તારો સંગાથ.

 

જગમાં સૌ સુખિયાં હજો, સાજાં રાખો સદાયઃ

 

ભલું થજો સહુ કોઇનું, દુઃખ હજો ન જરાય.

 

સુણીએ રુડું કાનથી, રૂડું નીરખો નેણ,

 

હાથે રૂડાં કામ હો, રૂડાં નીસરો વેણ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: