રામજીની માળા

રામજીની માળા ફેરવવી કઠણ છે

ફેરવવી કઠણ છે ને ખાંડા કેરી ધાર છે…..રામજીની માળા

માતા પિતા અને ત્રીજા ગુરુદેવ છે

ત્રણેની આગ્ન્યા માનવી કઠણ છે…..રામજીની માળા

સાસુ સસરા અને ત્રીજા પતિદેવ છે

ત્રણેની સેવા કરવી કઠણ છે…..રામજીની

દેરાણી જેઠાણી ને ત્રીજી પાડોશણ છે

ત્રણેની વચમાં રહેવું કઠણ છે…..રામજીની

પાવાગઢ ચોટીલો ને ત્રીજો ગિરનાર છે

ત્રણેનાં પગથિયા ચઢવા કઠણ છે….રામજીની

ગંગાજી જમનાજી ને ત્રીજી સરસ્વતી

ત્રણેમાં સ્નાન કરવા કઠણ છે….રામજીની

સોમનાથ મહાકાલ  ને ત્રીજા કેદારનાથ છે

ત્રણેની જાત્રા કરવી કઠણ છે….રામજીની

 

Advertisements

1 Comment »

  1. 1
    chandravadan Says:

    Ramji’s Mala..ie Path to the Devotion to God is difficult…but NOT IMMOSSIBLE…Chandravadan
    http://www.chandrapukar.wordpress.com


RSS Feed for this entry

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: