નારાયણનું નામ


નારાયણનું નામ જ લેતાં,વારે તેને તજીયે રે,
મનસા વાચા કર્મણા કરીને લક્ષ્મીવરને ભજીયે રે…નારાયણનું નામ
કુળને તજીયે, કુટુંબને તજીયે,તજીયે મા ને બાપ રે,
ભગિની, સુત, દારાને તજીયે, જેમ તજે કંચુકી સાપ રે…નારાયણનું નામ
પ્રથમ પિતા પ્રહલાદે તજીયા, નવ તજ્યું હરિનું નામ રે,
ભરત, શત્રુઘ્ને તજી જનેતા, નવ તજીયા શ્રી રામ રે…નારાયણનું નામ
ૠષિપત્નીએ હરિને કાજે, તજીયા નિજ ભરથાર રે,
તેમાં તેનું કાંઇયે ન ગયું, પામી પદારથ ચાર રે…નારાયણનું નામ
વ્રજવનિતા વિટઃટઃઅલને કાજે,સર્વ તજી વન ચાલી રે,
ભણે નરસૈયો વૄંદાવનમાં, મોહન સાથે મહાલી રે…નારાયણનું નામ
-નરસિંહ મહેતા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: