રામબાણ વાગ્યાં રે હોય તે જાણે

રામબાણ વાગ્યાં રે હોય તે જાણે,
ધુવને વાગ્યાં,પ્રહલાદજીને વાગ્યાં, ઠરી બેઠા ઠેકાણે,
ગર્ભવાસમાં શુકદેવજીને વાગ્યાં,વેદવચન પરમાણે…રામબાણ વાગ્યાં રે
મોરધ્વજ રાજાનાં મન હરી લેવા, વહાલો પધાર્યા તે ટાણે,
કાશીએ જઇને કરવત મેલાવ્યાં, પુત્ર-પત્ની બેઉ તાણે…રામબાણ વાગ્યાં રે
બાઇમીરાં ઉપર ક્રોધ કરીને,રાણૉ ખડગ લઇ તાણે,
ઝેરનાં પ્યાલા ગિરધરલાલે,અમૃત કર્યાં તેવે ટાણે…રામબાણ વાગ્યાં રે
નરસિંહ મહેતાની હૂંડી સ્વીકારી, ખેપ કરી ખરે ટાણે.
અનેક ભક્તોને એણે ઉગાર્યા, “ધનો ભગત” ઉર આણે…રામબાણ વાગ્યાં રે
-ધના ભગત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: