ભોળી રે ભરવાડણ


ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવા ચાલી રે,
ગિરિવરધારીને ઉપાડી, મટુકીમાં ઘાલી રે…ભોળી રે ભરવાડણ
શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે,કોઇને લેવા મુરારી રે,
નાથ અનાથનો વેચે ચૌટા વચ્ચે,આહીરની નારી રે…ભોળી રે ભરવાડણ
વ્રજનારી પૂછે શું છે માંહી?? મધુરી મોરલી વાગી રે,
મટુકી ઉતારીને માંહી જોતાં, સૌને મૂર્છા લાગી રે…ભોળી રે ભરવાડણ
બ્રહ્માદિક, ઇંદ્રાદિક સરખા, કૌતુક ઉભા પેખે રે,
અૌદ લોકમાં ન માય તેને મટુકીમાં બેઠેલા દેખે રે…ભોળી રે ભરવાડણ
ભક્તજનોના ભાગ્યે વ્રજમાં,પ્રગટ્યાં અંતરજામી રે,
દાસલડાને લાડ લડાવે, નરસૈયાનો સ્વામી રે…ભોળી રે ભરવાડણ
–નરસિંહ મહેતા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: