માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂર જ ઉગ્યો,

માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂર જ ઉગ્યો,
જગમાંથી જાણે પ્રભુતાએ પગ મૂક્યો…..કંકુ ખર્યું ને સૂર જ ઉગ્યો,
મંદિર સરજાયું ને ઘંટારવ જાગ્યો,
નભનો ચંદરવો મા એ આંખ્યુંમાં આંજ્યો,
દીવો થાવા મંદિરનો ચાંદો આવી પૂગ્યો…કંકુ ખર્યું ને સૂર જ ઉગ્યો,
માવડીની કોટમાં તારાનાં મોતી,
જનનીની આંખ્યુંમાં પૂનમની જ્યોતિ,
છડી પોકારી માની,મોરલો ટહુક્યો….કંકુ ખર્યું ને સૂર જ ઉગ્યો,
નોરતાના રથના ઘૂઘરારે બોલ્યા,

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: