મારું જીવન અંજલિ થાજો.

જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો.
ભૂખ્યાં કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાનું જળ થાજો,
દીન-દુખિયાનાં આંસુ લો’તાં, અંતર કદી ન ધરાજો…મારું જીવન અંજલિ થાજો.
સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો,
ઝેર જગતનાં જીરવી જીરવી, અમૃત ઉરનાં પાજો…મારું જીવન અંજલિ થાજો.
વણથાક્યાં ચરણો મારાં નિત તારી સમીપે ધાજો,
હૈયાનાં પ્રત્યેક સ્પંદને, તારું નામ રટાજો…મારું જીવન અંજલિ થાજો.
વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ, હાલક્ડોલક થાજો,
શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો, ના કદી ઓલવાજો…મારું જીવન અંજલિ થાજો.
—કરસનદાસ માણેક

Advertisements

1 Comment »

 1. 1

  જીવન અંજલિ થાજો !

  મારું જીવન અંજલિ થાજો !

  ભૂખ્યાં કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાનું જળ થાજો;

  દીનદુ:ખિયાનાં આંસુ લો’તાં અંતર કદી ન ધરાજો!

  મારું જીવન અંજલિ થાજો !

  સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો;

  ઝેર જગતનાં જીરવી જીરવી અમૃત ઉરનાં પાજો!

  મારું જીવન અંજલિ થાજો !

  વણથાક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો;

  હૈયાના પ્રત્યેક સ્પન્દને તારું નામ રટાજો !

  મારું જીવન અંજલિ થાજો !

  વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલકલોલક થાજો;

  શ્રધ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો!

  મારું જીવન અંજલિ થાજો !

  કરસનદાસ માણેક


RSS Feed for this entry

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: