મા-બાપને ભૂલશો નહીં


ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા-બાપને ભૂલશો નહીં,
અગણિત છે ઉપકાર એના એ વિસરશો નહીં.
અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે દીઠું તમ મુખડું,
એ પુનિત જળનાં કાળજાં પથ્થર બની છૂંદશો નહીં.
કાઢી મુખેથી કોળિયો મોમાં દઇ મોટા કર્યા,
અમૃત દેનાર સામે ઝેર ઉગળશો નહીં.
લાખો લડાવ્યા લાડ, તમને કોડ સહુ પૂરા કર્યા,
એ કોડ પૂરનારના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં.
ભીને સૂઇ પોતે અને સૂકે સુવાડ્યા આપને,
એ અમીમય આંખને ભૂલીને ભીંજવશો નહીં.
પુષ્પો બીછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારા રાહ પર,
એ રાહબરના રાહ પર કંટક કદી બનશો નહીં.
ધન ખરચતાં મળશે બધું માતાપિતા મળશે નહીં,
એના પુનિત ચરણો તણી ચાહના ભૂલશો નહીં.
–પુનિત મહારાજ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: