ભીતરનો ભેરૂ મારો…

ભીતરનો  ભેરૂ મારો, આતમો ખોવાણો રે
મારગનો ચીંધનારો ભોમિયો ખોવાણો રે
હે…વાટે વિસામો લેતો જોયો હોય તો કહેજો…ભીતરનો ભેરૂ
એના રે વિના મારી કાયા છે પાંગળી ને,
નજર્યું છતાંયે મારી આંખું છે આંધળી,
મારા રે સરવરિયાનો હંસલો ખોવાણો રે
હે…સરવરમાં તરતો કોઇએ જોયો હોય તો કહેજો…ભીતરનો ભેરૂ
તનડું રૂંધાયું મારું, મનડું રૂંધાયું ને,
તારા તૂટ્યાને અધવચ ભજન નંદવાયું રે,
કપરી આંધીમાં મારે દીવડો ઝડપાયો રે,
હે….આછો સળગતો કોઇએ જોયો હોય તો કહેજો…ભીતરનો ભેરૂ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: